Plakat event’u na Starym Polesiu

Plakat Majówki Staropoleskiej 2014 pod hasłem „adios boisko”.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani i SP 46 w Łodzi.

Majówka Staropoleska 2014

This entry was posted in drukowańce and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.