Okładka – Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Publikacja pod redakcją Barbary Olszewskiej. Łódź 2012.

Publikacja podejmuje problematykę funkcjonowania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Okładka - Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

This entry was posted in drukowańce and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.