Category Archives: drukowańce

Ręcznie malowane – zaproszenia ślubne

This gallery contains 1 photo.

Zaproszenia ślubne z motywem poziomki – wzór autorski, ręcznie malowany, powielony na papierze czerpanym.

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe

Twórcza podróż przez Świat – ulotka drukowana

This gallery contains 1 photo.

Ulotka promująca zimowe warsztaty etniczne dla dzieci.

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe

Zajęcia językowo-plastyczne – ulotka

This gallery contains 1 photo.

Oprawa graficzna zajęć językowych dla dzieci.

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe

This gallery contains 2 photos.

Oprawa graficzna projektu Fundacji Błękitnia. Program Mikrowsparcie na Animację Społeczną Strefy Wielkomiejskiej Finansowany Przez Unię Europejską Z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe

Seniorzy rozśpiewani kreatywnością i pasją!

This gallery contains 2 photos.

Zestaw materiałów promocyjnych do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Zleceniodawca: fundacja „Etnoinspiracje”.

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe

Aktywna i twórcza (re)Generacja osob 60+

This gallery contains 3 photos.

Materiały promujące projekt fundacji „Etnoinspiracje”. Aktywna i twórcza (re)Generacja osób 60+” to wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).  

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe

Plakat event’u na Starym Polesiu

This gallery contains 1 photo.

Plakat Majówki Staropoleskiej 2014 pod hasłem „adios boisko”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani i SP 46 w Łodzi.

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe

Pocztówki Urban Forms

This gallery contains 11 photos.

Seria pocztówek z muralami łódzkiej Galerii Urban Forms.

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe

Plakat konkursu „Skrzydlata Stołówka”

This gallery contains 1 photo.

Projekt plakatu na potrzeby konkursu dla dzieci „Skrzydlata Stołówka 2014„. Organizator: AwAdOn

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe

Okładka czasopisma Kultura i Wychowanie nr 5

This gallery contains 2 photos.

Najnowsza okładka czasopisma naukowego wydawanego przez Wydawnictwo WSP. Łódź 2013. „Kultura i Wychowanie” to międzynarodowe czasopismo elektroniczne wydawane przez Wydawnictwo Naukowe WSP od 2011 roku. projekty okładek do numerów 1-4

More Galleries | Komentowanie nie jest możliwe